En de rest

Stille getuige
En de rest · 21. juli 2021
Haar zicht is wazig. De pijn van zijn aanval pulseert met iedere hartslag door haar lijf. Buiten adem probeert ze weg te komen. Ze voelt de kracht uit zich wegvloeien. Haar hart bonkt paniekerig tegen haar ribben. Iedere vezel in haar lijf voelt hem weer naderen. Ze hoort zijn hijgende ademhaling dichterbij komen.

Zeevonk
En de rest · 14. mei 2021
Op het strand is ook een fotograaf. Het strand en de Noordzee voelen als zijn thuis. Het water boezemt hem angst in, maar met zijn camera durft hij al de geheimen en verhalen die zich op de zeebodem bevinden op te zoeken. Het duikpak en de lens van de camera maken het water veilig genoeg om op onderzoek uit te gaan. De zeevonk kan hij fotograferen vanaf het strand. Een nat pak blijft hem vandaag bespaard.

Corona legt het MKB aan de beademing
En de rest · 23. oktober 2020
Zijn mkb-bedrijven in Nederland überhaupt wel klaar voor de (in coronatijd) plotselinge verschuiving naar online? We besloten onderzoek te doen naar online marketing in ondernemersland. Dit zijn de resultaten.

Het land is reddeloos, de regering radeloos en het volk redeloos
En de rest · 23. maart 2020
Hoeveel variaties van houd anderhalve meter afstand, blijf thuis, thuiswerken en we doen het samen, heb jij de afgelopen tijd gezien? Wat velen niet weten is dat in de 17e eeuw marketing al werd ingezet gebaseerd op de publieke opinie. Met deze blog blikken wij terug op het verleden waarin Nederland één van de welvarendste landen ter wereld was en hoe bedrijven toen zijn omgegaan met rampjaar 1672, waarin de overeenkomsten met Covid-19 treffend zijn.

Kritisch denken leer je vooral bij geschiedenis
En de rest · 17. juni 2019
Het vak geschiedenis is bij uitstek geschikt voor het aanleren van kritisch denken bij kinderen. Waar anders leer je zo concreet de betrouwbaarheid van bronnen beoordelen? Een cruciale vaardigheid in deze tijden van nepnieuws, zou je zeggen. Dus waarom laten we onze leerlingen dan pas in de bovenbouw structureel oefenen met historische vaardigheden?

Contact

Madame Basile B.V.

Daniël Marotstraat 25

4827GE Breda

marloes@madamebasile.nl

06-10339167

 

KvK: 86349422

IBAN: NL35 RABO 0197 8230 68

 

 

 

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht. Dat wil zeggen dat u niks mag kopiëren, vermenigvuldigen of mag gebruiken voor privé of commercieel gebruik zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marloes Jacobs. Indien u graag een (deel van een) tekst wilt gebruiken kunt u een licentie aanvragen.