Posts met de tag CoronaOngelofelijke Koningsdag
Verhalen · 28. april 2021
Het geluid van feestvierders neemt toe, zij voelen het ook. Mensen met kinderen maken zich uit de voeten. Jongeren trekken zich niks aan van het toenemende gezag. Ze trekken nog een blikje uit de koelbox, de muziek gaat nog een beetje harder. Er wordt gesneerd, stoere praat geuit, gefloten, uitgedaagd. Een man loopt voorbij, kijkt en zucht. Hij haalt zijn schouders op, schud zijn hoofd en loopt door.
Corona legt het MKB aan de beademing
Opdrachten · 23. oktober 2020
Zijn mkb-bedrijven in Nederland überhaupt wel klaar voor de (in coronatijd) plotselinge verschuiving naar online? We besloten onderzoek te doen naar online marketing in ondernemersland. Dit zijn de resultaten.

Het land is reddeloos, de regering radeloos en het volk redeloos
Opdrachten · 23. maart 2020
Hoeveel variaties van houd anderhalve meter afstand, blijf thuis, thuiswerken en we doen het samen, heb jij de afgelopen tijd gezien? Wat velen niet weten is dat in de 17e eeuw marketing al werd ingezet gebaseerd op de publieke opinie. Met deze blog blikken wij terug op het verleden waarin Nederland één van de welvarendste landen ter wereld was en hoe bedrijven toen zijn omgegaan met rampjaar 1672, waarin de overeenkomsten met Covid-19 treffend zijn.